Norges Tekniske Vitenskapsakademi har som hovedformål å opplyse om ny teknologi og gjennom diskusjon av teknologien gjøre den forståelig for et stort norsk publikum.

Ideen til den foreliggende boken kom samtidig med at NTVA våren 2016 avholdt en spennende møterekke under overskriften «Teknologien endrer samfunnet».

Boken som ble gitt ut høsten 2017 er laget på grunnlag av en forståelse av at vi i Norge og i verden i dag står ved begynnelsen av en historisk teknologibølge som i de kommende årene vil tilta merkbart i styrke.

Vi tror at boken vil gi nyttig forståelse for de aller fleste lesere som er interessert teknologi eller anvender teknologi, dvs de aller fleste.

I internett-versjonen av boken vil NTVA etter hvert publisere alle kapitler av boken, men det vil ikke være mulig å ta utskrifter.

Innholdsfortegnelse

Kapittel 1: Muliggjørende teknologier 

Asbjørn Rolstadås, Arne Krokan, Lars Thomas Dyrhaug

Kapittel 2: Tingenes Internett 

Tarjei Munthe Vassbotn

Kapittel 3: Digitale pengar utan bank

Svein Ølnes

Kapittel 4: Kunstig intelligens (AI)

John Krogstie

Kapittel 5: Virtuell virkelighet (VR)

Endre Olsvik Elvestad

Kapittel 6: Stordata

Jon Atle Gulla

Kapittel 7: Plattformer og sosiale medier

Arne Krokan

Kapittel 8: Digital læring

Arne Krokan

Kapittel 9: Nanoteknologi

Maria Strømme, Fride Vullum-Bruer

Kapittel 10: Bioteknologi

Trygve Brautaset

Kapittel 11: Produksjon av solenergi hos brukeren

Alf Bjørseth

Kapittel 12: Batteri og smarte elnett 

Bernt A Bremdal

Kapittel 13: Energilagring – hydrogen og litium

Odne S Burheim

Kapittel 14: Automatiserte og autonome systemer

Asgeir J Sørensen

Kapittel 15: Industriroboter

Olav Egeland

Kapittel 16: Additiv tilvirking

Klas Boivie

Kapittel 17: Autonome kjøretøy

Gunnar Deinboll Jenssen

Kapittel 18: Sårbarhet som følge av ny teknologi

Lars Strømmen, Randi Utstrand