Espen Andersen

Forbausende mange bedrifter lever av å ha kunnskap som brukes til å løse kundenes problemer. Problemløsning er vanskelig å automatisere, men digital teknologi brukes for å dele fremstillinger av problemet og for å mobilisere ressurser slik at det kan løses.