Nye medlemmer periode 2-2018

Styret i NTVA har foreslått at følgende personer blir innvalgt som nye medlemmer i NTVA. Ingen medlemmer hadde innvendinger mot kandidatene og alle har nå takket ja til innvalget.

De nye medlemmene er:

 • Group President og CEO Remi Eriksen, DNV GL Group
 • Regionsjef og Vice President Kjell Einar Eriksson, DNV GL
 • Exec VP og Chief Sustainability Officer Bjørn K Haugland, DNV GL Group
 • Professor Cathrine Lillo, Institutt for kjemi og biovitenskap, Universitetet i Stavanger
 • Styreleder SINTEF AS Walter Qvam
 • Professor Peter Ruoff, Institutt for kjemi og biovitenskap, Universitetet i Stavanger
 • Styreleder Pål Egil Rønn, AF Gruppen ASA og Østerhus Gruppen
 • Teknisk direktør Tor Steinar Schei, Cybernetica AS
 • Visedekan innovasjon og samfunnskontakt Kristin Vinje, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 • CEO Geir Henning Wintervoll, Finnfjord AS, Finnfjord
 • Professor Dag T Wisland, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo