Arne Krokan og Jens Nørve

Digitalisering av offentlig sektor er like mye en organisatorisk som en teknologisk utfordring. Offentlig sektor består av et konglomerat av virksomheter som er organisert primært for å løse sektorvise oppgaver, uavhengig av koblinger til andre sektorer. Dette skaper utfordringer på mange nivåer.