NTVA har arrangert 16 fagmøter høsten 2019. Det har vært stor deltagelse fra Agder i sør til Tromsø i nord. Over 1200 teknologi- og samfunnsinteresserte mennesker har deltatt på akademiets møter.

NTVAs fagmøter arrangeres av våre lokale programkomiteer i Kristiansand/ Grimstad, Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Programarbeidet sikter mot å oppfylle akademiets formål om å spre kunnskap om ny teknologi og samfunnskonsekvenser av teknologiutviklingen.

Høstens tema har omfattet bruk av kunstig intelligens i helsesektoren, batterier og hydrogen i transportsektoren, antibiotikaresistens, dna-sekvensering og nanoteknologi som kan skape overflatematerialer som reparerer seg selv.

NTVA retter en stor takk til foredragdsholderne som stiller opp og deler sin kunnskap, de dyktige programkomiteene og alle som har deltatt på høstens fagmøter.

Vårens møteprogram blir snart publisert. Lik og del!