Rolf Skaar er død

Rolf Skår til minne

mai 2023

Med sorg har vi mottatt budskap om at Rolf Skår har gått bort 24. mai. Rolf var en sann leder som ga av seg selv for å få det beste frem hos andre. Han kunne lytte og var aktivt interessert i andres meninger, og slik var han med på å bygge ett av de mest kreative miljøene som vi har hatt her i landet. Siden tok han sin erfaring og kunnskap med seg som leder av viktige institusjoner og fellesskap.

Rolf ble født på Karmøy i 1941, og rakk så vidt å bli 82 år gammel. Han ble sivilingeniør i kybernetikk ved Norges Tekniske Høgskole i 1966 og var en av grunnleggerne av Norsk Data i 1967 hvor han var daglig leder fra 1978 til 1989.  Deretter ledet han Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd frem til 1992, rådgivingsselskapet Norconsult til 1997 og Norsk Romsenter frem til 2006. Videre var han i 2 år knyttet til Europeisk Institutt for rompolitikk i Wien. Rolf var aktiv eier og styremedlem i andre selskap som Mogul Media, og han ledet Polyteknisk Forening fra 1993 til 1995.

Rolf ble ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 2010 og var æresmedlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Det er få som har betydd like mye som Rolf Skår for fremveksten av norsk datateknologi. På slutten av 60-tallet gjorde teknologien et kvantesprang fordi introduksjonen av integrerte kretser som byggesteiner gjorde det enklere å sette sammen sine egne kompliserte digitale enheter slik som datamaskiner. Rolf var en pioner i et team som utnyttet dette til å gjøre Norsk Data til en ledende europeisk leverandør av «mini-datamaskiner» blant annet til forskningsinstituttet Cern i Genève, hvor Rolf jobbet deltid i 1973-74. Her ble den første versjon av WWW utviklet av sir Tim Berners-Lee på en Norsk Data maskin på slutten av 80-tallet. 

Selskapet hadde i hele vekstperioden god lønnsomhet og nådde en topp i 1987 med om lag 4500 ansatte og en børsverdi som var den nest største av alle norske selskap på Oslo Børs, bare slått av Norsk Hydro. Under Rolfs ledelse var Norsk Data i 1982 det første norske selskap som ble notert på børsen Nasdaq i New York.

Men Rolf fikk også oppleve at alle minimaskin-leverandører ble feid av banen etter vel 20 år av masseproduserte billige og åpne systemer, basert på standardiserte servere og PCer. Her ble noen få store internasjonale selskaper etter hvert dominerende. Men Rolf beholdt humøret og var en avholdt leder og gledesspreder både i medvind og motvind. Han så stadig etter nye muligheter og ofret selv alt han hadde av innsikt og erfaring.

Vi sørger sammen med Signy og familien og savner en god venn og stor leder som vi lærte å kjenne gjennom mange år hvor vi var hhv styreformann og teknisk leder i Norsk Data.

Terje Mikalsen

Tor Alfheim