Opptak fra Teknologiforum 2022. CO2: Lagre? Bruke? Begge deler!

NTVA Teknologiforum 2022 ble arrangert på Strand Hotell Fevik 18.-19. oktober. 2022 Konferansen var et samarbeid mellom GCE Node, Hærøya Industripark og Norges Tekniske Vitenskapsakademi og samlet en rekke av industriens eksperter innen lagring og bruk av karbon. Opptak av alle innleggende finnes på vår Youtube-kanal eller kan ses her.

SESJON 1 – CO2 – LAGRE? BRUKE? JA TAKK, BEGGE DELER!
0:00:00 Velkommen v/ Torbjørn Digerned, president NTVA
0:01:40 Er karbon et problemavfall eller et verdifullt råstoff? v/ Camilla Brox, nettverksleder, CCUS Norge
0:10:20 Practical Industrial Carbon Capture v/ Larry Baxter, Professor Brigham Young University
0:41:30 Karbonfangstpilot ved Norske Skog Skogn v/ Odd-Geir Lademo, CEO Ocean GeoLoop
0:57:23 CC, CCS og klimakvoter – Innvirkning, ikke klimaregnskap v/Hanne Marie E. Jelavic, CEO Gea275 Ocean Tech
SESJON 1 – CO2 – LAGRE? BRUKE? JA TAKK, BEGGE DELER!
0:00:00 Bare CCS? v/Anne Marit Post-Melbye, Fagansvarlig Industri Miljøstiftelsen Zero
0:20:43 CCU, en snarvei til CCS v/ Kenneth Juul, CCO og medgrunnlegger Carbon Centric AS
0:43:12 CO2-fangst fra returkraft v/ Rune Damsgaard, Markedssjef og Christer Haugland, Prosessingeniør, Air Products AS 1:01:25 Innovasjon Norges arbeid med CCUS v/ Ivar-Jo Theien, Innovasjon Norge
1:16:15 Hilsen v/ Jannicke Gerner Bjerkås, direktør CCS Hafslund Oslo Celsio
1:19:18 Avfallsforbrenning med CCS v/ John Iver Bakken, Leder bærekraft og ytre miljø Hafslund Oslo Celsio
0:00:00 Velkommen tilbake etter pausen v/ Camilla Brox
0:01:00 Omdanning av CO2 til drivstoff, plastråstoff og materialer. Prosesser og livsløpanalyser v/ Unni Olsbye, Professor, UiO 0:18:28 Verktøykasse for CO2 fangst og industrielle verdikjeder v/ Geir Vollsæter, Leder for Karbonfangst Prosess21
0:34:39 Muligheter innen resirkulering av CO2? v/ Ida M. Larsen, CEO Carbon Development Solutions
0:49:28 Bærekraftig syntetisk jet-fuel fra C02 v/ Lars Bjørn Larsen, Business Development Norsk e-fuel
1:02:34 Reduksjon av CO2-utslipp ved bruk av karbon nanofiber v/Ellen Nordgård-Hansen, Seniorforsker NORCE
1:19:25 Kjøleprosesser, CO2 som arbeidsmedium v/ Armin Hafner, Professor NTNU
Paneldebatt
Moderator: Camilla Brox – CCUS Norge
Paneldeltagere: Larry Baxter – Anne Marit Post-Melbye – Kenneth Juul – Unni Olsbye, Geir Vollsæter og Ida M. Larsen.
0:00:00 God morgen v/ Camilla Brox, Nettverksleder CCUS Norge
0:00:55 Utvikle fremtidens energisystemer i samspill med eksisterende industri v/ John Kjær, Hydrogen Valley (DK)
0:21:57 Fremtidens motorer innen marin og landtransport v/ Søren Kildedal, Advent Technologies AS
0:37:44 CO2-Fangst ombord som alternativ til alternative drivstoff? v/Anders Valland, Forskningsleder SINTEF Ocean
0:51:09 Alternative drivstoff for marin bruk v/ Knut Henriksen, Styreleder Scanwatt
1:06:47 Alternative drivstoff for luftfart v/ Rolf Bruknapp, Styreleder Nordic Electrofuel
1:22:25 Biozin – Ren energi fra Norske skoger v/ Åse-Lill Fossan Østli, CTO Biozin
0:00:00 Hva IPCC sier om CCS/CCUS v/ Anders Strømman, Professor NTNU
0:14:27 Verdikjeder i prosessindustrien v/ Sverre Gotaas, CEO Herøya Industripark
0:29:50 De-karbonisering som fremtidig Norsk industriutvikling? v/ Johan Hustad, Direktør NTNU Energi
0:48:47 Norwegian CCS Research Centre: Videre oppskalering av CCS v/ Mona Mølnvik, Forskningssjef SINTEF Energi CCS
0:00:00 Innledning v/ Andreas Bjelland Eriksen, Statssekretær Olje- og energidepartementet.
0:13:15 Paneldebatt
Moderator: Camilla Brox – CCUS Norge
Paneldeltagere: Andreas Bjelland Eriksen (Statssekretær) – John Kjær – Sverre Gotaas – Åse-Lill Fossan Østli – Trond Kristiansen – Geir Arne Vollasæter – Mona Mølnvik
0:59:50 Wrap up v/ Camilla Brox