Opptak av workshop nr. 5 i serien ‘Energikrisen i Europa’ med blant annet innlegg fra Multiconsult, Eramet og Vestlandsforskning.