Opptak av workshop nr. 1 i serien ‘Energikrisen i Europa’ med blant annet innlegg fra Gunnar Løvås (Statnett), Asgeir Tomasgard (NTNU) og Helga Stenseth (Statkraft).