Innkalling til årsmøte i NTVA

Torsdag 21. mars 2023, kl 17:00-18:30 (Lerchendal gård og Zoom)

Årsmøtet vil i år bli avholdt som et hybrid-møte der man enten kan delta fysisk på Lerchendal gård eller følge møtet via Teams. Link til deltakelse blir sendt til påmeldte.

Etter årsmøtet inviterer vi til fagmøte med Birgit Rognebakke Krogstie. Foredraget tar utgangspunkt i kapitlet hun skrev i vår nyeste bok ‘Bærekraft og digitalisering’ med tittelen ‘Akademia og industrien må lykkes sammen’. Foredraget hennes denne kvelden blir: ‘Integrering av bærekraft i IT-utdanningene i Norge’.

Etter fagmøtet er det felles middag på Lerchendal gård kl. 20:00. Middagen er gratis for akademi-medlemmer som deltar på årsmøtet.

Påmelding for alle (inkludert akademi-medlemmer som kun ønsker å delta på Zoom) via Hoopla. Påmelding må skje innen mandag 18. mars kl 15:00.

Dagsorden årsmøte kl. 17.00-18.30

Sak 01/24  Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 02/24    Valg av møteleder og referent

Sak 03/24    Valg av to underskrivere av protokollen

Sak 04/24    Styrets beretning 2023

Sak 05/24    Regnskap 2023

Sak 06/24   Budsjett for 2024

Sak 07/24    Iverksettelse av lovendringene fra 2023

Sak 08/24    Fastsettelse av revisorhonoraret

Sak 9/24   Valg til styret – ref valgkomiteens innstilling

Sakspapirene til årsmøtet sendes ut etterhvert som det blir klart. Ta kontakt på post@ntva.no om du ønsker å få de tilsendt.

Velkommen!