Følgende produkter kan bestilles fra NTVAs nettbutikk:

NTVA Årbok 2019

Kr 100,–

Boken kan hentes på Lerchendal Gård etter avtale eller sendes mot dekning av porto kr 100

Det Nye Digitale Norge

Kr 150,–

(Boken er gratis. Betaling dekker direkte portokostnader) Boken Det nye digitale Norge er en artikkelsamling som gir en oversikt over hvordan digitalisering tas i bruk i ulike deler av norsk nærings- og samfunnsliv. Forfatterne er ledende fagpersoner og ledere fra kunnskapssektoren, næringsliv og offentlig forvaltning. Artiklene beskriver hvordan ulike samfunnsområdene trolig vil påvirkes av teknologiske endringskrefter.