Årsmøte

Årsmøte 2017-04-17T09:32:22+00:00

Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte i NTVAs industrielle råd

Invitasjon til faglig møte og middag 

Tid:     Torsdag 23. mars 2017

Sted:   Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

 

Kl. 1700 – 1750          Årsmøte i Industrielt råd

Dagsorden:

Sak 01/17        Åpning av møtet ved rådets leder Suzanne Lacasse

Sak 02/17        Godkjenning av protokoll fra årsmøte 2016, se her

Sak 03/17        NTVAs virksomhet i 2016 og strategiarbeidet for økt synlighet og innflytelse ved NTVAs president Torbjørn Digernes, professor, NTNU

Sak 04/17        Medlemskapsutviklingen i Industrielt råd ved rådets leder Suzanne Lacasse

Sak 05/17        Valg av ny leder for Industrielt råd og valg av nytt medlem til Arbeidsutvalget

Sak 06/17        Eventuelt

 

Kl. 1800 – 2000          Seminar

Hvordan kan NTVA forsterke samspillet med industrien, instituttene og akademia – og bli en av de viktigste norske teknologiarenaene

Kl 1800    Introduksjon av programmet og møteleder ved Torbjørn Digernes, NTVA

Kl 1810    Det svenske ingeniørvitenskapsakademiet (IVA) og samarbeidet med Næringslivsråd
Kommunikasjonssjef og ansvarlig for Næringslivsrådet Camilla Koebe

kl 1840    Hvordan kan industrien og NTVA utvikle og forsterke sitt samarbeid
Fornybardirektør Bjørn Haugland, DNV GL
Teknologidirektør Hans Erik Vatne, Hydro
President i NHO Tore Ulstein, Ulstein Group

Kl 1900    Hvordan kan forskningsinstituttene, akademia og NTVA utvikle og forsterke sitt samarbeid
Adm dir Alexandra Bech Gjørv, SINTEF
Adm dir Lars Holden, Norsk Regnesentral, leder av Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
Rektor Ole-Petter Ottersen, Universitetet i Oslo

Kl 1920    Plenumsdiskusjon

Kl 1950    Oppsummering/avslutning ved Torbjørn Digernes

Kl. 2000   Aperitiff – middag
 

Årsmøtet er for Industrielt råds medlemsvirksomheter.

Seminaret er åpent.  Pent antrekk

 

Påmelding:
Påmelding til årsmøtet og seminar og middag sendes til post@ntva.no.

Påmeldingsfrist innen kl 1200 mandag 20. mars.

 

Vel møtt!