Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Julemøte Grimstad: Havvind på Sørlandet – er det fremtiden?

Foredrag ved Christian von der Ohe, GCE NODE

Fremtidens energilandskap er i stadig endring, og havvind vil kunne være en viktig brikke i overgangen til bærekraftig energiproduksjon. I foredraget skal vi dykke ned i havvindens verden, og vi vil se nærmere på

•Lokale aktører: innovative industrikonsortier, Nasjonalt kompetansesenteret for havvind, GCE NODE og Fremtidens Havvind

•Motargumenter: sosial aksept, materialproduksjon, levetid og variabel kraftproduksjon

•Hvordan FoU kan bidra, tekniske aspekter og muligheter for teknologioverføring

Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til fagmøte
mandag 27. november
kl 18:00 hos Universitetet i Agder i Grimstad, auditorium C2 040.

Møtet er gratis og åpent for alle. Servering av julemat etter møtet, påmelding via www.ntva.no for mat.