Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Julemøte NTVA Stavanger: Industriell anvendelse av 3D-printing

Norges Tekniske Vitenskapsakademi i samarbeid med Tekna Stavanger inviterer til seminar om industriell anvendelse av 3D-printing med Øystein Håland, prosjektleder samhandling i Offshore Norge. Møtet foregår på Jernaldergården i Stavanger, onsdag 29. november kl. 18:00 og er gratis og åpent for alle interesserte. Etter seminaret inviterer vi til videre diskusjoner med juletapas og forfriskninger for de som ønsker det fra kl. 19:45. Egenandelen for mat og drikke er 490,-. Vennligst merk at påmelding er påkrevd.


De siste årene har 3D-printing gått fra å være en «science fiction»-teknologi til å bli en industrielt tilgjengelig teknologi. 3D-printing er en produksjonsmetode der produkter bygges i metall eller plast basert på en 3D-modell. Teknologien tilbyr store muligheter og bidrar til å redusere kostnader, leveringstider og CO2-utslipp. Teknologien gir også grunnlag for gjenbruk av metall, som betyr konkrete effekter innen sirkulærøkonomien. Dette er en teknologi i rask utvikling, og som vil endre måten vi jobber på både i olje- og gassindustrien og andre næringer.

Foredragsholder: Øystein Håland, Offshore Norge

Offshore Norge jobber sammen med Norsk Industri for å tilrettelegge for økt og systematisk bruk 3D printing. På NTVA Stavangers julemøte er vi så heldige å få høre fra Øystein Håland som vil gi oss innsikt i hvor langt olje- og gassnæringen er kommet med dette. Han vil vise til konkrete eksempler, og gi et innblikk i potensialet som ligger i å ta forsyningslinjene hjem lokalt.

Påfølgende juletapas og drikke kl. 19:45. Egenandel for julemiddagen kr. 490. Påmelding til julemiddagen via Hoopla innen fredag 24. november.

Velkommen!