Vellykket Realfagsdag i Bergen

Fra salen på Høgskolen i Bergen (HiB)

Torsdag 27. oktober var det Realfagsdag på Høgskolen i Bergen (HiB). Mer enn 300 elever og deres lærere var samlet i det store auditoriet på Kronstad.

Geir Anton Johansen – dekan ved ingeniørutdanningen ved HiB og leder av NTVAs programstyre i Bergen – og Andreas Engeberg – som er hovedstyremedlem i Tekna – ønsket et forventningsfylt publikum velkommen.

Undervisningsminister Torbjørn Røe Isaksen hilste deltagerne med videohilsen.

Første innleder var Inga Berre som snakket om geotermisk energi og matematikk. Hun er professor i matematikk ved Universitetet i Bergen (UiB).

Anders Teigland fortalte så om nanoteknologi. Han er stipendiat ved UiB.

Krister Nyløkken presenterte biomedisin og arbeidet for å utvikle nye medisiner. Han er ansatt hos Bristol-Myers Squibb.

I lunsjpausen var det god tid til å besøke en rekke spennende stands hvor det ble vist eksperimenter og utstyr fra ulike fagområder ved HiB, UiB Tekna og ViVite.

For øvrig kunne deltagerne snakke med representanter for Realfagstreningen ENT3R.

Etter pausen hadde Pia Ve Dahlen en innledning over temaet Med rumpa i været. Hun er campansvarlig i prosjektet Passion for Ocean.

Alexander Lundervold foredro om Matte! Han er førsteamanuensis ved HiB.

Tomas Roaldsnes avsluttet med et foredrag om innovasjon og entreprenørskap. Han er student ved HiB.

Andreas Wahl – som bl a er kjent som programleder fra NRK – ledet motivasjonsdagen på en dyktig måte og viste flere egne eksperimenter.

Torbjørn Digernes – president i NTVA – holdt en liten avslutningstale. Sammen med Andrea Wahl stod han for premieutdeling. Alle klassene som var tilstede fikk tildelt noen eksemplarer av NTVAs bok Energi, teknologi og klima – Utfordringer og handlingsrom.

Realfagsdagen i Bergen var en oppfølging av den motivasjonsdagen som NTVAs Oslo-avdeling og Universitetet i Oslo holdt 21.oktober i fjor som en markering av NTVAs 60 årsjubileum.

Realfagsdagen i Bergen var et fellesarrangement mellom NTVA, Tekna, Høgskolen i Bergen. Universitetet i Bergen, Vilvite – senter for læring og opplevelser og ENT3R.