Seminar om Norge som Europas grønne batteri – visjoner og realiteter

Powerpointslide med miljøvennlige energiressurser

Onsdag 16. november arrangerte CEDREN, NTVA og Norges forskningsråd et seminar i Holberg Terrasse kurs- og konferansesenter i Oslo.

Det var et fem timer langt seminar med nærmere 60 deltagere.

Professor Magnus Korpås ved NTNU snakket først om markedsutviklingen i Europa og spørsmålet om utbygging av flere kabler sett med basis i forskningen i CEDREN.

Ånund Killingtveit – også professor ved NTNU – drøftet Norges ressurser og muligheter i lys av våre norske kraftmagasiner og pumpekraftmuligheter. Han kunne slå fast at Norge sitter på en meget stor del av de europeiske ressursene på området.

Atle Harby som er senterleder for CEDREN tok for seg utfordringer i forhold til miljø og samfunn. Han slo fast at de miljømessige virkningene av økt utvekslingskapasitet bør være ganske begrensede.

Fagdirektør Manus Pandey i Olje- og energidepartementet fortalte om aktuell energipolitikk sett fra regjeringens ståsted.

Klimadirektør Bjørn Kjetil Mauritzen fra Norsk Hydro understreket at eksport at norske energiintensive produkter kunne være en meget miljøvennlig løsning og en god hjelp i Europa.

Bente Hagem som er Europadirektør i Statnett fortalte om Statnetts vurderinger og synspunktene til ENTSO-e som er foreningen for de europeiske sentralnettoperatørene.

Det var avsluttende paneldebatt med Bente Hagem, Bjørn Kjetil Mauritzen, Magnus Korpås, Sverre Aam, Sintef Energi og Einar Wilhelmsen fra Zero. I panelet var det enkelte synspunkter på at økt norsk krafteksport ville være en gyllen mulighet for norske interesser. Det ble imidlertid også understreket at det er flere store kabelprosjekter på gang og det er viktig å se effekten av disse før en satser på enda større investeringer. I denne bransjen med stor usikkerhet og lange ledetider er det en reell mulighet for «stranded assets» om en ikke er seg bevisst den løpende markedsutviklingen.