Industrielt råds årsmøte 8. mars – i kvinnenes tegn

På den internasjonale kvinnedagen torsdag 8.mars holdt NTVAs Industrielle Råd sitt årsmøte, sitt seminar og etterfølgende middag i standsmessige omgivelser i Drammensveien 78 i Oslo.
Med bakgrunn i den dagens som var valgt for møtet, fikk kvinnene prege programmet:

NTVA hadde vært så heldig å få statssekretær Rebekka Borch i Kunnskapsdepartementet som åpningsinnleder. Hun snakket om kompetansebehov og det grønne skiftet.

Sonja Chirico Indrebø som er leder for strategi og innovasjon i Statoil New Energy Solutions drøftet hvordan oljekompetansen kan bidra til et grønnere norsk næringsliv.

Ellen Tuset som er administrerende direktør i Kongsberg Norspace fortalte om hvordan kompetanse fra norsk romvirksomhet kan bli en kilde til norsk næringsutvikling.

Cecilie Heuch som er HR-direktør i Telenor fortalte om eget selskaps kompetanseutvikling som kilde til ny næringsutvikling. Spesielt i mindre utviklede land har Telenors innsats for utvikling av medarbeiderne vært meget stor. Dette var imidlertid også en satsing i Norge og i de andre utviklede markedene.

Erling Barth som er forsker ved Senter for likestilling ved Institutt for samfunnsforskning tok opp spørsmålet om bedre bruk av kvinners kompetanse kunne gi nye industrielle muligheter! Hans så store potensialer.

Etter enkeltinnleggene var det en paneldebatt hvor alle innlederne deltok. Temaet var samspill om samfunnsutvikling. NTVAs president Torbjørn Digernes ledet panelet.

Før seminaret 8.mars var det årsmøte i Industrielt Råd som nå har kommet inn i en meget aktiv og god fase under sin leder Hans Kåre Flø. Det har blitt et mye større møteprogram og møtene har blitt lagt opp etter ønske fra medlemmene i Industrielt Råd. Det er samtidig tegnet mange nye medlemmer.

Bjørn Sund i Lundin gikk ut fra Arbeidsutvalget i Industrielt Råd. Han fikk overrakt et grafisk trykk fra Leerchendal gård av Hans Kåre Flø. Som erstatter for Bjørn Sund kom i stedet Tore Ulstein som i to perioder var president i NHO.

I etterkant av middagen var det utdeling av NTVAs ærespris for fremragende teknisk forskning. Prisen gikk denne gang til professor Finn Gunnar Nielsen ved Universitetet i Bergen som har vært en hovedperson i arbeidet med å utvikle Hywind den første flytende vindmøllen som nå er utplassert og i regulær produksjon på britisk sokkel. han fikk et diplom med en originaltegning av den kjente illustratøren Lars Fiske