7.juni var det et godt besøkt NTVA-møte i Grimstad på Universitet i Agders campus.Temaet var digitalisering og digitale strategier. Foredragsholder var  Christoffer Jørgenvåg som er grunnlegger og styreformann i Red Rock som er et høyteknologisk oppstartfirma som er lokalisert i Kristiansand. Spesialiteten til Red Rock er å levere kraner til shipping og offshore. Bevegelseskompensasjon i høy sjø er et sentralt poeng. Blant annet bygger en kraner som kan levere og motta gods selv om sjøen er ganske høy. Dette forutsetter avansert bruk av digital bevegelseskompensasjon.