Per Tveit – Konstruktøren av nettverksbruene – Utnevnt til medlem av NTVA

Per Tveit er en teknolog som har valgt å gå sine egne veier. Gjennom hele livet fra han var student ved NTH har han vært glødende opptatt av nettverksbruer, et brukonsept som gjør det mulig å bygge store bruer med langt mindre materialinnsats og kostnader enn de tradisjonelle bruene. Pga av at konstruksjonen er lett, legger den også til rette for prefabrikasjon og derved kan en redusere byggetiden. Til tross for at konsept har fremstått som svært spennende har det ikke lyktes Per Tveit å få bygget mange bruer i Norge, men en i Steinkjer, en over en fjordarm til Sognefjorden og noen over elven Driva. I utlandet har det imidlertid vært større interesse for konseptet og det er bl a brukt ved store veiprosjekter i Russland.
NTVA ville hedre Per Tveits innsats for nettverksbruene i forbindelse med et fagmøte i Kristiansand 26.mars. Han ble her utnevnt til medlem av akademiet, en hedersbevisning som han åpenbart satte stor pris på.

Alle bildene er tatt av Frank Reichert, UiA.