NTVAs Ærespris 2021 tildeles Jan Chr. Opsahl, Bengt Thuresson og Ralph Høibakk

NTVA har siden 2008 delt ut sin ærespris for banebrytende teknologi. Statuttene sier at prisen skal tildeles en person som er bosatt i Norge og som på en fremragende måte har utviklet ny teknologi, eller gjort grunnforsking som har ledet til ny teknologi, til beste for det norske samfunnet og utvikling av norsk næringsliv. Prisen skal normalt gå til en person, men kan deles mellom inntil tre personer dersom de har vært sammen om prestasjonen.

NTVAs styre har besluttet å tildele NTVAs Ærespris for 2021 til Jan Chr. Opsahl, Bengt Thuresson og Ralph Høibakk for deres målrettede arbeid med å revitalisere Tandberg AS, fra en gryende start i 1988 til å bli et selskap med global, industriell dominans innen produkter og systemer for videomøter. Gjennom mer enn 25 år etablerte og utviklet de et verdensledende kompetansemiljø i Norge, inkludert omfattende produksjon av moduler og systemer. Og selv etter salg av virksomheten til utenlandske eiere i 2010, er et omfattende utviklingsmiljø beholdt i Norge.

Om prisvinnerne

Jan Chr. Opsahl, født 1949, er siviløkonom og Computer Scientist fra University of Strathclyde og M.Sc. Sloan Fellow fra LBS/MIT. Opsahl var konsernsjef for Tandberg i perioden 1988-1997, og deretter arbeidende styreleder for Tandberg frem til salget av Tandberg til Cisco i april 2010.

Bengt Thuresson, født 1954, er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTH. Thuresson var teknisk direktør og prosjektleder for utviklingen av videomøtesystemet i perioden 1989-1991. Thuresson ble deretter videadministrerende direktør, så konsernsjef i fem år fra 1997 og i de senere år nestleder i Tandbergs styre fram til salget til Cisco.

Ralph Høibakk, født 1937, er sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH og Ph.D i matematikk fra UiT i 2017. Han var fra 1988 og i nærmere 15 år styremedlem i Tandberg (og Tandberg Televisjon). Høibakk var tidligere konsernsjef i Tandberg Data (1978 – 1986).

Tandberg AS ble reetablert i 1988 av Jan Chr. Opsahl og Tarald Brøvig, med Ralph Høibakk i styret. Selskapet startet i 1989 et samarbeidsprosjekt med Televerkets Forskningsinstitutt for å utvikle verdens første komplette videomøtesystem i én enhet, TANDBERG 2000. Dette samarbeidet er et eksempel på at forskning i statlig regi i samarbeid med en industriell teknologipartner med fokus på videreutvikling og global kommersialisering, kan føre til markante og varige teknologiske endringer i vårt samfunn.

TANDBERG 2000 ble lansert allerede i oktober 1991, med Bengt Thuresson som prosjektleder og teknisk direktør i Tandberg. Lanseringen vakte internasjonal oppsikt og la grunnlaget for langsiktig samarbeid og leveransekontrakter med Telenor, British Telecom og Deutsche Telekom.

Gjennom avanserte løsninger, økt kvalitet og båndbredde, god design og et godt egnet brukergrensesnitt oppnådde Tandberg å bli den globalt dominerende leverandøren (med over 40 % markedsandel i 2009) i sterk konkurranse med amerikanske selskaper. De ble til og med foretrukket som leverandør til Det Hvite Hus!

Produksjonen ble i lang tid og i stor grad utført hos norske underleverandører. De utvidet sin kompetanse til ikke å bare produsere moduler, men komplette kvalitetssikrede systemer direkte til Tandbergs kunder. Med økende volum ble produksjon flyttet, mens utviklingsmiljøet ble beholdt i Norge. Tandberg opprettholdt sitt teknologiske og markedsmessige forsprang. I 2010 omsatte Tandberg for 5,4 mrd NOK og ble solgt til Cisco for 3,4 mrd USD. Cisco har etter overtagelsen av Tandberg i 2010 styrket satsningen ved utviklingsmiljøet på Lysaker, og dette er nå en av deres største enheter for produktutvikling utenfor Nord-Amerika. Tandberg AS evnet å se både de teknologiske og markedsmessige mulighetene på et helt riktig tidspunkt. De utnyttet vinduet på en særegen måte som har stimulert utvikling av norsk teknologi, produksjon og bred, ny kompetanse.

Mer enn 10 000 arbeidsplasser er opprettet med grunnlag i Tandbergs produkter (ikke bare i Norge) og suksessen har vært inspirerende for annen gründer-virksomhet i Norge. I kjølvannet av det unike kompetansemiljøet som Tandberg bygde opp, er det etablert mer enn 30 nye selskaper som utvikler og leverer systemer for videomøter. De mest kjente av disse er Pexip, Acano, Huddly, Whereby, Nevion og Neat, som alle er i rivende utvikling og med stor internasjonal suksess. Både Opsahl og Thuresson har vært sterkt engasjert i flere av disse.

NTVA finner det spesielt aktuelt med en pris til dette miljøet og denne teknologien siden videokonferanser og nettmøter er blitt allemannseie nettopp gjennom det siste året.