Meget vellykket seminar om stordata i industrielt råd

NTVAs Industrielle Råd arrangerte et meget spennende seminar 20.mars. Det foregikk i DNVAs lokaler i Oslo og kom etter årsmøtet i rådet.

Hans Kåre Flø som er leder av Industrielt Råd innledet og ønsket velkommen til seminaret hvor et gjennomgangstema var bruk av stordata og de tekniske og kommersielle muligheter dette vil gi.

Møteleder for seminaret ble Trond Moengen fra Digital Norway som introduserte statssekretær Paul Chaffey som snakket engasjert om taktskifte for utnyttelse av stordata – og myndighetenes bidrag, Paul Chaffey

Martin Styrmoe Moen fortalte om prosjektet Rev Ocean som arbeider ambisiøst med å bygge opp et havets database.

Björgólfur Hávarðsson innledet deretter om et hav av data og hvordan vi kan fange verdier i havbruksnæringen.

Anders Skoe som er CEO i Finn fortalte deretter om de nye digitale plattformene i mediebransjen.

Neste tema av var digitalt krafttak for bærekraft byer hvor Helge Veum fra Nye Ålesund og Bjørn Dimmen fra Offshore Simulator Centre fortalte om prosjekter som nå ble gjennomført i Ålesunds-regionene

Seminaret ble avsluttet med en panel- og plenumsdiskusjon hvor overskriften var Fra stordata til samfunnsverdi, markedsutvikling og fortjeneste. Trond Moengen ledet samtalen.
NTVAs president Torbjørn Digernes innledet og oppsummerte seminaret.

Det var mer enn 50 personer tilstede under seminaret.

Bildet ovenfor viser innlederne fra paneldiskusjonen. Fra venstre  Anders Skoe, Bjørgolfur Hårvardsson,  Martin Styrmoe Moen, Paul Chaffey, Bjørn Dimmen og Helge Veum.