Forutsetninger for forskningsbasert politikk

DNVA i Drammensveien

28. mars inviterer Det Norske-Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi til symposium i DNVAs hus i Drammensveien 78 i Oslo. Dette er nå en mangeårig tradisjon. Forrige arrangement var i 2015 og hadde temaet samfunnsmessig sikkerhet.

Akademiene ønsker i sitt fellessymposium å belyse forutsetningene for at forskning skal gi grunnlaget for en rasjonell og fremtidsrettet politikk i sentrale forvaltningsorganer.

Det er flere forhold som har gitt grunnlaget for valg av tema:

  • Vi lever i en tid hvor faglighet og vitenskapelighet stadig oftere møtes med skepsis i deler av opinionen. Det blir regelmessig referert til «alternative fakta» uten at disse virker særlig tillitsvekkende.
  • Fra partiet Høyre har det kommet forslag om et Vitenskapsråd. Norge har – kanskje pga sektorprinsippet  – ikke hatt noen samlende ordning for «science advice» overfor regjering og viktige beslutningstagere i departementene. Mange land har det. Dette er etter akademienes mening en viktig debatt.
  • EU-kommisjonen har nylig opprettet en Science Advice Mechanism (SAM) som det stilles store forventninger til. Lederen av sekretariatet Johannes Klumpers vil fortelle hvordan dette fungerer.
  • Fem europeiske akademisammenslutninger har gått sammen i det såkalte SAPEA-prosjektet for sammen å spille inn viktig faktagrunnlag til SAM på vegne av mer enn 100 akademier.

Kan en Science Advice Mechanism være aktuelt på nasjonalt nivå i Norge.

Arrangementet er kun for inviterte.