Bestill «Det nye digitale Norge» i nettbutikken

NTVA utga i 2019 artikkelsamlingen Det nye digitale Norge som presenterer muligheter og utfordringer den digitale utviklingen bringer. Boken er redigert og skrevet av fagpersoner fra en rekke kunnskaps- og samfunnssektorer.

Du kan nå bestille boken gjennom vår nettbutikk. Boken er gratis og sendes mot dekning av direkte fraktkostnader. Kapitlene i boken kan fortsatt lastes ned gratis.

Lenke til nettbutikk og kapitteloversikt for nedlasting.

God lesning.