Autonome fartøyer – en game changer

25.april hadde NTVAs Oslo-avdeling møte om Autonome fartøyer – en ny type konstruksjoner som på mange måter kan bety en liten revolusjon innen moderne skipsfart, men også innen nasjonal transport og internasjonal handel.

De autonome kan komme til å bety at en stor del av fremtidens kommersielle transport til havs og i fjorder kan komme til å skje med mindre fartøyer som er spesialtilpasset til sine transportoppgaver. I de tilfeller det er snakk om korte avstander, så kan elektrisk fremdrift være aktuell med store gevinster innenfor driftsøkonomi.

Ørnulf Jan Rødseth som er seniorforsker ved SINTEF Ocean understreket at autonome fartøyer er ikke først og fremst et forsøk på å spare arbeidskraft, men en båt uten mannskap om bord kan bygges billigere, ha mer plass til nyttelast, redusere vindfanget og seile på en mer økonomisk hastighet ved at seilingshastigheten kanskje kan reduseres til det halve. Det betyr at energiforbruket kan reduseres til en fjerdedel. Autonome fartøyer kan gjøre skipstransport på en rekke strekninger hvor det i dag ikke er mulig å forsvare kostnadene med bemannede båter. Sjøfolkene som flyttes over i kontrollrom på land får bedre arbeidsvilkår og mer tid med venner og familie.

An-Magritt Tinlund Ryste som kom fra  Kongsberg Maritime hadde vært spesielt opptatt av organiseringen av og sikkerhet ved fremtidens autonome skipstransport. Hun fortalte at det i dag skjer en forberedelse til slike seilinger som er basert på det aller nyeste av teknisk forskning som f eks kunstig intelligens. Seilingen kan planlegges ned til minste detalj før de gjennomføres. I tilfellet med det autonome skipet