Æresprisutdeling i Oslo 15. september

NTVAs æresprisutdeling 2021

STED:            DNVAs lokaler, Drammensveien 78, Oslo

DATO:           15. september

TID:               17:30 – 19:30

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, arrangerer den 15. september et temamøte med tittel «Videokommunikasjon: Utvikling, status og fremtid i et globalt perspektiv», og under møtet vil NTVAs Ærespris for 2021 bli delt ut for utvikling av banebrytende teknologi innen dette tema.

Prisen deles ut til Jan Chr. Opsahl, Bengt Thuresson og Ralph Høibakk for deres målrettede arbeid med å revitalisere Tandberg ASA, fra en gryende start i 1988 til å bli et selskap med global, industriell dominans innen produkter og systemer for videomøter. Gjennom mer enn 25 år etablerte og utviklet de et verdensledende kompetansemiljø i Norge, inkludert omfattende produksjon av moduler og systemer. Og selv etter salg av virksomheten til utenlandske eiere i 2010, er et omfattende utviklingsmiljø beholdt i Norge. Pressemeldingen kan leses her.

Møtet vil finne sted i lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi i Drammensveien 78 onsdag 15. september 2021 fra klokken 17:30 – 19.30, med påfølgende middag i Akademiets spisesal.

Møtet vil være kunnskapsbasert, og vil drøfte utviklingen av videokonferanser fra 1980-tallet og frem til i dag med vekt på hvilken betydning denne teknologien har fått særlig det siste året. Vi tenker da på miljøaspektet og energisparing, bidraget til å holde samfunnet gående under nedstengning, og det sosiale aspektet ved å holde kontakt med slekt, venner og kolleger. Videokonferanser har ført til varige endringer i samfunnet.

Det vil bli en presentasjoner både om videokommunikasjonens historikk og betydning, og om dagens og fremtidens ypperste løsninger for videobasert samhandling; visjoner både i konkret og overført betydning.

På grunn av smittesituasjonen i landet har det vært stor usikkerhet rundt arrangementet og antallsbegrensningen. Det vil bli lagt ut et begrenset antall billetter for medlemmer i NTVA. Møtet blir filmet og tilgjengelig på nett.

MØTELEDER:

MARIANNE HARG, tidligere president i Tekna, leder av NTVAs ærespriskomité.

Harg er utdannet sivilingeniør innen kjemi fra NTH i 1976, og var president i Tekna fra 2005 til 2013. Hun har bl.a jobbet ved Norsk Hydros forskningssenter i Porsgrunn, i Pronova Biocare og i Hydro Agri (nå Yara). Harg har også vært styreleder i Teknisk Ukeblad Media AS, medlem av universitetsstyret ved NBMU (2014-2021) og styremedlem i Eyde-klyngen.

FOREDRAGSHOLDERE:

JOHN T. CHAMBERS, CEO/Chairman Cisco 1995 – 2017.

Cisco er et av de mest betydningsfulle selskaper innen digitalisering globalt.  Under Chambers’ ledelse ble Cisco verdens ledende teknologiselskap innen produkter, systemer og infrastruktur for utbygging og nyttiggjøring av Internet. I Chambers CEO-periode økte omsetningen fra 1,2 MiaUSD til 40 MiaUSD, og selskapet har i dag en markedsverdi på 240 MiaUSD.

Ciscos forretningsmodell baserer seg på både organisk vekst og oppkjøp. I 2009 kjøpte Cisco Tandberg ASA for 3,4 MiaUSD. Cisco har betegnet oppkjøpet som meget vellykket, og det har gitt et fundamentalt bidrag til Ciscos ledende posisjon innen systemer for videokommunikasjon.  Chambers er utdannet jurist og innehar en MBA.

ODD RICHARD VALMOT, sivilingeniør NTH.

Odd Richard Valmot var i 12 år informasjonssjef ved Senter for Industriforskning i Oslo fram til 1997, etter at de var fusjonert inn i SINTEF-konsernet. Siden har han jobbet i Teknisk Ukeblad. Først som IT-redaktør, og deretter med et bredt spekter av teknologi. Interessene spenner fra kjernekraft, fornybar energi, bioteknologi, kjemi og til IT, telekommunikasjon og teknologiske fremtidsvisjoner. Alt fra de store teknologitrendene som endrer hverdagen vår, til de små gjennombruddene som driver utviklingen framover.

SHAHZAD RANA, Teknologidirektør i Microsoft.

Rana er lidenskapelig opptatt av hvorledes banebrytende ny teknologi kan brukes for at bedrifter og offentlige etater på en effektiv måte skal realisere sine visjoner og skape verdier. Han har tilbragt hele sitt yrkesaktive liv innen IKT-bransjen og har de siste 12 år arbeidet i Microsoft. Han har vært medlem av en rekke offentlige råd og utvalg som Teknologirådet, «Energi21» som skal rådgi Olje- og Energidepartementet om forskning og innovasjon innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier, og Forskningsrådets utvalg for Muliggjørende teknologier.

Rana er en aktiv og markant samfunnsdebattant, foredragsholder og TV-profil.