NTVA

NTVA
NTVA2018-10-08T15:14:54+00:00

Kommende arrangement

Bergen: Møte 29. januar 2019

Bergen: Møte 29. januar 2019

29 jan 2019 19:00

Maskinsyn: et algoritmisk blikk på verden?

Professor Jill Walker Rettberg, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Unive...

Oslo: Møte 30. januar 2019

Oslo: Møte 30. januar 2019

30 jan 2019 18:00

Framtidens biler: hydrogenbiler, elbiler med mer

Energibærere og systemløsninger for framtidens lette og tunge miljøvennlige biler
Trondheim: Møte 31. januar 2019

Trondheim: Møte 31. januar 2019

31 jan 2019 16:15

Utvikling av klimamodeller og klimapolitikk

På årets første møte skal vi få høre om utviklingen av klimamodellene som benyttes til å beskri...

Kristiansand: Møte 5. februar 2019

Kristiansand: Møte 5. februar 2019

5 feb 2019 18:00

Landstrøm for skip i Kristiansand og den nye havneplanen

Det er to tema for møtet:Landstrømsanlegg for cruise-skip.Når ...

Stavanger: Møte 20. februar 2019

Stavanger: Møte 20. februar 2019

20 feb 2019 19:00

The 2018 Nobel prize in medicine – the discovery of immune therapy and its importance in cancer treatment

Foredragsholder: Professor Cassian Yee...

Trondheim: Møte 26. februar 2019

Trondheim: Møte 26. februar 2019

26 feb 2019 18:00

Fremtidens luftfart i støpeskjeen

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) inviterer til medlemsmøte om utviklingen av norsk luftfart i forhold ...

Tromsø: Møte 12. mars 2019

Tromsø: Møte 12. mars 2019

12 mar 2019 15:30

Bioprospektering

Etter foredragene blir det servert fiskesuppe.Møtet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig pga servering...

Bergen: Møte 12. mars 2019

Bergen: Møte 12. mars 2019

12 mar 2019 19:00

Protonterapi på vei til Bergen

Professor Olav Mella, Klinisk institutt II, Universitetet i Bergen/ Avdelingsdirektør ved avdeling for kreftb...

Stavanger: Møte 13. mars 2019

Stavanger: Møte 13. mars 2019

13 mar 2019 19:00

Cyberforsvaret og samfunnets sårbarhet - hvilke farer står vi overfor og hva gjør vi

Foredragsholder: Siv ing.  Jørgen Botnan, Nasjonal sikke...

Kristiansand: Møte 26. mars 2019

Kristiansand: Møte 26. mars 2019

26 mar 2019 18:00

Nettverksbruer og ny Varoddbru

Ny Varoddbru:Statens Vegvesen ved byggeleder Bård Kimestad og prosjekteringsleder Ragnar Heller...

Trondheim: Møte 28. mars 2019

Trondheim: Møte 28. mars 2019

28 mar 2019 18:00

Kunstig fotosyntese

På dette møtet skal vi høre om kunstig fotosyntese som er et forsøk på imitere naturen ved å bruke sollys til å lage kj...

Oslo: Møte 4. april 2019

Oslo: Møte 4. april 2019

4 apr 2019 18:00

Nettskyen, og lagring i norske datasentre

Foredragsholdere:
  • Om Nettskyen: Hallstein Husand, Datatilsynet.
  • Om lagring: Rog...

Tromsø: Møte 9. april 2019

Tromsø: Møte 9. april 2019

9 apr 2019 15:30

Finnfjordprosjektet

Etter foredragene blir det servert fiskesuppe.Møtet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig pga server...

Stavanger: Møte 10. april 2019

Stavanger: Møte 10. april 2019

10 apr 2019 19:00

Blokkkjeder - hva det er og hva kan det brukes til

Foredragsholder professor Hein Meling, Universitetet i StavangerMøtene i Stavanger arrange...

Trondheim: Møte 7. mai 2019

Trondheim: Møte 7. mai 2019

7 mai 2019 16:15

Integrasjon av miljøvennlige teknologier i bygninger i en urban kontekst

 Miljøvennlige teknologier integreres i større og st...

Oslo: Møte 8 mai 2019

Oslo: Møte 8 mai 2019

8 mai 2019 15:00

Hydro:  Utfordringer for en bedrift som jobber internasjonalt.

Foredragsholdere fra Hydro - mer informasjon kommer1700-1800: Lett servering o...

Bergen: Møte 14. mai 2019

Bergen: Møte 14. mai 2019

14 mai 2019 19:00

Atmospheric Space Interaction Monitor (ASIM)- høytsvevende norsk teknologi

Professor Nikolai Østgaard, Institutt for fysikk og teknologi, Un...

Tromsø: Møte 21. mai 2019

Tromsø: Møte 21. mai 2019

21 mai 2019 15:30

Earth Biogenome Project (EBP)

Etter foredragene blir det servert fiskesuppe. Møtet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig ...

Senere møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før sommerferien. Programmet for vårsemesteret blir fastlagt før jul. Send en epost til post@ntva.no om du ønsker å få tilsendt programmet for kommende semester.

Nyheter

DET STUNDER NÅ MOT JULETID!

Vi tillater oss en gammeldags formulering når NTVA skal hilse våre medlemmer, kontaktpersonene i Industrielt Råd og alle andre interesserte følgere. Julen er jo tiden for de gamle tradisjoner. Som det går frem av en epost som snart dukker opp på din skjerm har året vært krevende, men skapende. Vi kan registrere stadig flere medlemmer, økt oppslutning om mange arrangementer og nye [...]

HVORDAN KAN KUNSTIG INTELLIGENS KOMME TIL KONKRET NYTTE I NORGE?

Kunstig intelligens har vært en av de oppfinnelser som har vært mest diskutert i forbindelse med fremtidig teknologiutvikling. Dette var temaet for NTVAs julemøte i Oslo 10.desember. Anne Marthine Rustad som er forskningsleder for kunstig intelligens ved SINTEF la i sitt foredrag vekt på kunstig intelligens ikke representerer nye prinsipper og ny teori, men er en videreutvikling av ulike etablerte metoder [...]

STOR INTERESSE FOR EDVARD MOSERS FOREDRAG OM OPPLEVELSEN AV TID OG STED

NTVAs Trondheimsavdeling hadde til sitt julemøte 7.desember fått Edvard Moser til å komme og holde foredrag hjernens mekanismer for å finne sted og huske tid. Det var mer enn hundre mennesker som var samlet i Glassgården i SINTEFs hovedadministrasjon. Det var tre år siden NTVAs avtale med Moser ble inngått, men til gjengjeld holdt han et foredrag som både var [...]

STORE UTFORDRINGER FOR PAPIRAVISENE I ÅRENE FREMOVER

27.november holdt NTVA i samarbeid med Academia Europea og Tekna møte i Universitetsaulaen i Bergen. Temaet var Ny teknologi endrer samfunnet. Gard Steiro som er sjefredaktør i VG og administrerende direktør samme sted holdt et spennende og dramatisk innlegg. Han spådde at det bare var noen få år igjen med lønnsomhet i den tradisjonelle forretningsmodellen for papiravisene. Dagbladet kan bli [...]