Kommende arrangement

Euro-CASE Conference: The Future of Work

Euro-CASE Conference: The Future of Work

21 okt 2019 08:30

Conference topics (tentative):

  • Restructuring of the labour market – smooth transition or painful disruption?
  • New business models ...

AI - gevinster ved bedre utnyttelse av kraftnettet

AI - gevinster ved bedre utnyttelse av kraftnettet

23 okt 2019 18:00

Bruk av kunstig intelligens og stordata i utbygging av kraftnettetkan føre til besparelse på flere milliarder.«Kraf...

Batteriteknologi for samferdsel og transport

Batteriteknologi for samferdsel og transport

23 okt 2019 19:00

Status og framtidsutsikter for Li-ion batteriteknologi

Professor Ann Mari Svensson, NTNULi-ion batterier har vært d...

Kunstig intelligens i helsesektoren

Kunstig intelligens i helsesektoren

29 okt 2019 15:30

Kunstig intelligens i helsesektoren: status presens

Klas Pettersen, NORAI Norge har vi store mengder registerdata, gode informatikkmi...

Chemistry 2019: On Odd Hassel´s shoulders

Chemistry 2019: On Odd Hassel´s shoulders

31 okt 2019 08:00

The annual Hassel event 2019 will be held from October 31st to November the 1st this year. It is 50 years since professor Odd Hassel was awarded the Nobel p...

Antibiotikaresistens, en trussel mot folkehelsen – angår det

Antibiotikaresistens, en trussel mot folkehelsen – angår det

18 nov 2019 17:00

Antibiotikaresistens er en krise som kan bli verdens fremste trussel mot folkehelsen. Mer informasjon om foredragsholderne kommer.Møtet er gratis og å...

Genmodifisering og CRISPR-teknologi – muligheter, risiko og etikk

Genmodifisering og CRISPR-teknologi – muligheter, risiko og etikk

20 nov 2019 18:00

Genmodifisering og CRISPR-teknologi – muligheter, farer og etiske problemstillinger

Direktør Ole Johan Borge, Bioteknologirådet.Fellesmøt...

Cloud, IoT, Edge, Fog, Leaf, Industry 4.0: Fra

Cloud, IoT, Edge, Fog, Leaf, Industry 4.0: Fra

26 nov 2019 19:00

Digitalisering, IoT, Industry 4.0. Cloud, Edge, Fog, Leaf++ Hva betyr egentlig alt dette for den typiske norske industri...

Hvordan bygger vi en katedral? Teknologi og håndverk

Hvordan bygger vi en katedral? Teknologi og håndverk

6 des 2019 18:00

«Bygningshistoriske og teknologiske utfordringer ved oppbyggingen av Notre Dame», Forsker Øystein Ekroll, Nidarosdomen. ...

Bruk av nye teknologier i helsenæringen

Bruk av nye teknologier i helsenæringen

10 des 2019 18:00

Kunstig intelligens i helsevesenet

Klas Pettersen, UiO

Automatisering og robo...

Senere møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før sommerferien. Programmet for vårsemesteret blir fastlagt før jul. Send en epost til post@ntva.no om du ønsker å få tilsendt programmet for kommende semester.

Nyheter

HVORDAN INTEGRERE MILJØVENNLIGE BYGNINGSTEKNOLOGIER I BYER?

7.mai hadde NTVAs Trondheimsavdeling møte på BI Brattøra som er nærmeste nabo til det Powerhouse Brattøra. Utgangspunktet for møtet var bygningen av Powerhouse som har vært et kontroversielt prosjekt i Trondheim. Bjørn Jensen fra Skanska ga innledningsvis en kort presentasjon av Powerhouse-ideen og prosjektet på Brattøra. Det første Powerhouse-prosjektet i Norge var Powerhouse Kjørbo som representerte en totalombygging av Norconsults [...]

BLOKKJEDER KAN GI OSS SIKRERE EKSAMENSPAPIRER

Blokkjeder og bitcoin er trendy, men har liten praktisk betydning. Det er svært usikkert om og når kryptovaluta blir gangbart betalingsmiddel for alminnelige transaksjoner. Men kanskje kan blokkjede-teknologi bidra til å løse problemet knyttet til verifisering av eksamenspapirer og vitnemål. Professor Hein Meling ved Universitetet i Stavanger presenterte blokkjedeteknologien på NTVAs fagmøte i Stavanger 10. april. Om lag 60 fremmøtte [...]

FINNFJORD-PROSJEKTET – SPENNENDE UTVIKLINGSPROSJEKT MED STORT POTENSIAL

9.april hadde NTVA og UiT Norges arktiske universitet ettermiddagsseminar på Norges fiskerihøyskole i Tromsø. Tema for var det såkalte Finnfjordprosjektet. Prof Hans Chr. Eilertsen ved Norges fiskerihøyskole har gjennom mange 10 år har forsket på alger. Eilertsen snakket om Alger som biologiske industrielle organismer. Da han for mer enn 40 år siden startet utforskningen, skjedde det som grunnforskning og et [...]

Fellessymposiet 2019 drøftet biologisk mangfold og bærekraft

Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske mangfoldet var et hovedspørsmål. Forskning viser at det biologiske mangfoldet spiller avgjørende roller for helsen vår, for global mat- og vannsikkerhet og for vår evne til å redusere og tilpasse oss klimaendringene. Vi har i løpet av de siste 50 år sett en dramatisk reduksjon i populasjoner av flere dyre [...]