Laster Arrangementer

Er det norske forsvaret i stand til å forsvare oss?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til debatt om kompetanse og teknologi i det norske forsvaret i DNVAs lokaler i Drammensveien 78, Oslo tirsdag 12. desember kl. 18.00. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Etter møtet inviterer vi til videre diskusjoner med tapas og forfriskninger. Egenandel for mat + drikke er 300 kroner. 

Bakgrunnen for debatten er naturlig nok den økte oppmerksomheten norsk forsvarsberedskap har fått etter Russlands fullskala-invasjon av Ukraina og Forsvarskommisjonens innstilling. NTVA ønsker å belyse den norske forsvarsberedskapen ut fra et kompetansemessig, forskningsmessig og teknologisk perspektiv.

Påmelding via Hoopla innen 8. desember.

Møtet blir også streamet her på www.ntva.no (ingen registrering kreves).

Program for dagen kommer.

Velkommen!