Webinar: sirkulærøkonomi – fra avfall til produkt

Her kan du se opptak fra webinaret ‘Sirkulær økonomi – fra avfall til produkt’ der vi får høre mer om potensialet og kunnskapsutvikling i to ulike nasjonale initiativ:

‘Microsilica – fra industriavfall til verdensprodukt’ ved Magne Dåstøl, tidligere direktør og utviklingssjef Elkem Materials. Ferrolegeringsindustriens utslipp ble snudd til en så ettertraktet råvare at materialet er utsolgt på verdensbasis. Mikrosilika var tidligere et forurensningsproblem; ørsmå partikler ble sluppet ut med røyken, men nå blir det til et verdifullt produkt.

‘Fra deponi av farlig avfall til gjenbruk’ ved Dr.-Ing. Knut Henriksen, Scanwatt AS. Norges eneste deponi for farlig avfall, Langøya ved Holmestrand, er snart fullt. Det er stor lokal motstand mot nytt deponi på de stedene som er utpekt som mulige alternativer. Store deler av det farlige avfallet som produseres kan i stedet omgjøres til nyttig miljøvennlig råvare.