Opptak av webinar: Kan oppgradering av eksisterende vannkraftverk gjøre vindmøller overflødig?

Her kan du se et opptak av webinaret «Kan oppgradering av eksisterende vannkraftverk gjøre vindmøller overflødig?» som ble arrangert i samarbeid med SINTEF Energi og forskningssenteret HydroCen torsdag 8. april.

Foredrag: Atle Harby, seniorforsker SINTEF Energi

Møteleder: Johan Einar Hustad, direktør NTNU Energi

I dette webinaret får vi høre mer om den store energigevinsten som kan oppnås ved å oppgradere og utvide aldrende vannkraftverk fra Atle Harby, seniorforsker ved SINTEF Energi og medlem i NTVA. Han har mer enn 20 års erfaring innen forskning knyttet til vannkraft og har vært leder for CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy). Harby vil også snakke om EUs kommende forslag til kriterier for bærekraftig investeringer der man setter strenge krav til vannkraft, noe som kan ha stor betydning for norsk fornybarnæring. Begge disse temaene vil belyse hvor viktig det er å sørge for bærekraftige løsninger i overgangen til økt elektrifisering.

Velkommen!