Velkommen til årsmøte i NTVA 21. april

Innkalling til årsmøte i NTVA

Onsdag 21. april 2021, kl 1800-1900

Årsmøtet vil som følge av koronatiltakene bli avholdt digitalt som videomøte i Zoom. Lenker og praktisk informasjon finner du nederst på siden. Årsmøtet er kun åpent for medlemmer i NTVA. Årsmøtepapirene finnes her.

Large, white, two story wooden building with hedgerows leading up to front door

Dagsorden

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02/21  Valg av møteleder og referent

Sak 03/21  Valg av to underskrivere av protokollen

Sak 04/21  Styrets beretning 2020

Sak 05/21  Regnskap 2020

Sak 06/21  Budsjett for 2021

Foreløpig regnskap og budsjett ble vedtatt på styremøtet 25. februar 2021.  Revisorgodkjent regnskap og revidert budsjett er kommet til etter styremøtet 25. februar 2021, og godkjent av styret pr epost.

Sak 07/21    Fastsettelse av revisorhonoraret

Sak 08/21    Valg til styret – ref valgkomiteens innstilling

Sak 09/21 Eventuelt (Saker til Eventuelt må sendes post@ntva.no innen 14.4)

Sakspapirene til årsmøtet inklusive valgkomiteens innstilling legges ut på NTVAs hjemmeside etter hvert som de blir klare. Årsberetning 2020, regnskap 2020 og budsjett 2021 blir trykket i årboken for 2020.

Lenker:

Påmelding på Hoopla (lenke)

Lenke til videomøte

Medlemmer må registrere seg for deltagelse på møtet. Det vil bli foretatt opprop ved møtestart.

Velkommen!