Teknologi som endrer media

Onsdag 7. mars den teknologiske utviklingen innen norske media tema for et kveldsmøte i Arkeologisk museum i Stavanger. NTVA arrangerte og det var et fellesarrangement med Vitenskapsakademiet i Stavanger og Tekna.

Den første innlederen var Helle Bøe Øverbye som er direktør, Schibsted Media Group som fortalte om teknologi som endrer media – og folk som jobber der.

Det er et meget dramatisk utviklingsbilde som de store abonnementsavisene har erfart med sterkt fallende abonnementstall for papiravisene og et raskt fallende annonsemarked. Nye aktiviteter og nye lesere til de elektroniske utgavene har vært den klare målsetningen. Avisene kunne imidlertid nylig fortelle at trenden med fallende opplagstall nå var brutt, men de digitale leserne gir langt  mindre inntekter til avisene enn papirabonnementene.

Andre innleder var  Lars Helle som er sjefredaktør for Stavanger Aftenblad. Hans tema var utfordringer for Aftenbladet. Brutto omsetning i Aftenbladet hadde falt fra 550 millioner for få år siden til 350 millioner i dag. Tilpassingen til fallende inntekter måtte finne sted samtidig som avisen drev en aktiv leting etter nye løsninger. Mens de store abonnementsavisene hadde tidligere ofte 70 % eller mer av inntektene fra annonser. I dagens situasjon står leserinntektene for mer enn 50 % av budsjettet. Den store utfordringen blir å få yngre mennesker inn som lesere og samtidig får dem til å akseptere at de må betale for leseropplevelsen. Stavanger Aftenblad er imidlertid i den heldige gruppen som erfarer at lesertallene nå øker etter mange år med tilbakegang.

Det ble gjort opptak av møtet og det vil om ikke lenge legges ut videoer på NTVAs hjemmeside.