Teknisk Ukeblad, podcast og ‘Det nye digitale Norge’

I dag har Norges Tekniske Vitenskapsakademi besøk av Teknisk Ukeblad på Lerchendal gård. Vi gleder oss over at TU tok turen til Trondheim for å spille inn podcasten ‘Teknisk sett’ hos oss, og er spente på resultatet.

Podcastene som spilles inn i dag tar utgangspunkt i boka vår ‘Det nye digitale Norge’ som kom ut i 2019. Boken er en artikkelsamling som gir en oversikt over hvordan digitalisering tas i bruk i ulike deler av norsk nærings- og samfunnsliv. Forfatterne er ledende fagpersoner og ledere fra kunnskapssektoren, næringsliv og offentlig forvaltning. Artiklene beskriver hvordan ulike samfunnsområdene trolig vil påvirkes av teknologiske endringskrefter.

Boka kan du bestille eller laste ned her: https://ntva.no/publikasjoner/det-nye-digitale-norge/

Fem av forfatterne skal delta i dagens podcastinnspilling. Podcasten ‘Teknisk sett’ har over 300 episoder og har eksistert i over fem år. Odd Richard Valmot og Jan M Moberg står bak produksjonen og hver episode varer i rundt 20 minutter. Dagens innspillinger blir publisert i løpet av sommeren, men dere kan høre andre interessante episoder her: https://www.tu.no/emne/teknisk-sett eller der du vanligvis hører podcast.

  • Beate Kvamstad-Lervold (spesialrådgiver i SINTEF Ocean) skal snakke om kapitlet ‘Sjøtransport slår tilbake’:

«Sjøtransporten står for 90 prosent av all frakt av gods på verdensbasis. I Norge står sjøtransport for 80 prosent
av godstransporten. Samtidig fylles veiene opp med store, forurensende trailere. Ny teknologi og strenge miljøkrav er drivere for at enda mer av trafikken overføres fra land til sjø.»

  • Petter E. Røkke (forskningssjef SINTEF Energi) og Petter Nekså (sjefforsker SINTEF Energi) skal snakke om kapitlet ‘Den billigste kilowattimen’:

Den beste og billigste kilowattimen er den du ikke benytter. Du slipper å produsere den, og den medfører ingen utslipp eller andre miljøkonsekvenser. Redusert spesifikt energiforbruk er viktig for verdiskapingen og lønnsomheten i industrien og samfunnet

  • Asbjørn Rolstadås (professor emeritus ved NTNU) skal snakke om kapitlet ‘Det nye digitale Norge’:

Mens det tok 65 år fra det første flyet lettet til flyselskapene fløy 50 millioner passasjerer, brukte Pokémon Go1 19 dager på å nå 50 millioner brukere. Mye tyder på at den neste ultrasmarte ideen vil være jorda rundt på noen få dager, kanskje timer.

  • Ragnhild Wahl (Director for Research and Innovation ITS Norway) skal snakke om kapitlet ‘Tog som tenker selv’:

Kan du se for deg en fremtid hvor togene kan snakke med biler og med hverandre? En fremtid hvor infrastrukturen overvåker og sørger for eget vedlikehold? Etter 200 år tar toget kontroll over skinnegangen. Fremtidens tog tenker selv.