Plastics – from use to it ends up as micro plastic on our dinner plate

Forsamlingen på Campus, NTNU

Det var en stor og lydhør forsamling som var samlet på NTNUs Campus på Gløshaugen om ettermiddagen 15.februar for å lære om plastikk og de utfordringer den skaper i naturen og i forhold til levende organismer.

Det var fire foredrag og tre forelesere som redegjorde for kunnskapssituasjonen og behovet for mer forskning:
– What are the environmental challenges with the use and disposal of plastics?

Researcher Amy Lusher, Marin pollution, NIVA Norwegian Institute for Water Research
– Where do we find the micro plastic in the ocean?

Senior adviser Jan Cramer, NGU Geological Survey of Norway
– What is the effect of micro plastic on the life in the ocean?

Senior research scientist Andy Booth, Environmental Technology, SINTEF Ocean
– Micro plastics and human: how could they affect us?

Researcher Amy Lusher, Marin pollution, NIVA Norwegian Institute for Water Research

De fire foredragene og spørsmålsrunden etter foredragene ligger nå ute på nett på vår YouTube-kanal; NTVA ¬ https://www.youtube.com/channel/UCK-VomPKxwkPl3MIR2XH-7g/videos.