Avlyser møter frem til sommeren

NTVA har i lys av den pågående smittevernsituasjonen besluttet å avlyse alle planlagte arrangementer frem til sommeren.

Vi takker publikum for stor interesse og deltagelse på vinterens fagmøter og alle foredragsholdere for gode bidrag og velvillighet til å bidra i vårt arbeid for å spre fagkunnskap på viktige samfunnsområder.

I en krevende tid oppfordrer vi alle til å vise respekt for myndighetenes tiltak for å begrense virussmitte.

Bruk gjerne tiden til å lese boken Det nye digitale Norge eller se opptaket fra vårt fagseminar om kunstig intelligens i Oslo 4. mars.