• Velkommen

  til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, som er en uavhengig organisasjon med et internasjonalt nettverk. NTVA utgir rapporter og arrangerer møter og seminarer. Uansett tema, som kan være faglige eller politiske, skal NTVA bidra til at det gis relevant informasjon om aktuelle vitenskapelige og teknologiske resultater og problemstillinger. NTVA skal være en arena for faktabasert debatt om naturvitenskapens og teknologiens betydning. NTVA skal bygge et profilert, etterrettelig og troverdig renommé med høy kvalitet. Når annet ikke er opplyst, er våre arrangementer åpne for alle interesserte.

  • Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet

   Rapport fra Fellessymposium DNVA-NTVA-NFR 28. april 2015. Les pdf her.    … mer

 • Agder
 • Bergen
  • Neste møte:

   Tirsdag 27. september 2016
   kl 1900
   Marineholmen, Thormølens gate 47
   mer

 • Oslo
  • Neste møte:

   Tirsdag 20. september 2016
   Kl 1800
   Det Norske Videnskapsakademi, Drammensveien 78
   mer

 • Stavanger
  • Neste møte:

   Onsdag 21. september 2016
   Kl 1900
   Arkeologisk Museum, Peter Klows gt. 30
   mer

 • Tromsø
 • Trondheim
  • Neste møte:
   mer

 • Publikasjoner:
  •   En pdf-versjon av NTVA Review 2014 ligger her  … mer

 • NTVA nytt:
  • Nr. 02/2016 (her) Tidligere NTVA-nytt (her)… mer