Kommende arrangement

Hydrogen som fremtidig energibærer

Hydrogen som fremtidig energibærer

25 sep 2019 19:00

Foredrag 1: Status på området – nasjonalt og internasjonalt

I​nnlegg av Kristian Vik, Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum
DNVA: Research and Human Rights

DNVA: Research and Human Rights

26 sep 2019 09:00

Research and Human Rights

In the world today, academic freedom is under threat in several countries. The respect for fundamental human rights - in...

En batteridrevet framtid – fra litium til bruk

En batteridrevet framtid – fra litium til bruk

1 okt 2019 16:30

Batteriteknologi: status og framtidsutsikter

Professor Kristina Edström, Uppsala University

Algebatterier – fra serviettidé til forretnin...

Helseteknologi fra Tromsø gir økt livskvalitet

Helseteknologi fra Tromsø gir økt livskvalitet

1 okt 2019 16:00

Forskere ved UiT Norges arktiske universitet har sammen med forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning utviklet en rekke teknologiske applikasjoner ...

Drivstoff fra skogen

Drivstoff fra skogen

8 okt 2019 18:00

Utvikling og tilrettelegging

Plan- og næringsrådgjevar Yngve Ramse Trædal, Åmli kommune (30 – 40 min)

Bio-råolje fra skogen

Thom...

Hydrogen som drivstoff i maritim transport

Hydrogen som drivstoff i maritim transport

15 okt 2019 19:00

Hydrogen som drivstoff i maritim transport

Norge er en av verdens ledende m...

Euro-CASE Conference: The Future of Work

Euro-CASE Conference: The Future of Work

21 okt 2019 08:30

Conference topics (tentative):

  • Restructuring of the labour market – smooth transition or painful disruption?
  • New business models ...

AI - gevinster ved bedre utnyttelse av kraftnettet

AI - gevinster ved bedre utnyttelse av kraftnettet

23 okt 2019 18:00

Tema dreier seg om besparelsene på flere milliarder i utbygging av kraftnettet ved bruk av AI og stordata.Møt...

Batteriteknologi for samferdsel og transport

Batteriteknologi for samferdsel og transport

23 okt 2019 19:00

Pågående forskning

Professor Ann Mari Svensson, NTNU

Utviklingen innen land, sjø og lufttransport

Sivilingeniør Eirik Børsheim, Si...

Kunstig intelligens i helsesektoren

Kunstig intelligens i helsesektoren

29 okt 2019 15:30

Kunstig intelligens i helsesektoren: status presens

Klas Pettersen, Nora

Kunstig intelligens i helsetjenesten ved analyse av elektroniske pas...

Chemistry 2019: On Odd Hassel´s shoulders

Chemistry 2019: On Odd Hassel´s shoulders

31 okt 2019 08:00

The annual Hassel event 2019 will be held from October 31st to November the 1st this year. It is 50 years since professor Odd Hassel was awarded the Nobel p...

Antibiotikaresistens, en trussel mot folkehelsen – angår det

Antibiotikaresistens, en trussel mot folkehelsen – angår det

18 nov 2019 17:00

Antibiotikaresistens er en krise som kan bli verdens fremste trussel mot folkehelsen. Mer informasjon om foredragsholderne kommer.Møtet er gratis og å...

Genmodifisering og CRISPR-teknologi – muligheter, risiko og etikk

Genmodifisering og CRISPR-teknologi – muligheter, risiko og etikk

20 nov 2019 18:00

Genmodifisering og CRISPR-teknologi – muligheter, farer og etiske problemstillinger

Direktør Ole Johan Borge, Bioteknologirådet.Fellesmøt...

Cloud, IoT, Edge, Fog, Leaf, Industry 4.0: Fra

Cloud, IoT, Edge, Fog, Leaf, Industry 4.0: Fra

26 nov 2019 19:00

Digitalisering, IoT, Industry 4.0. Cloud, Edge, Fog, Leaf++ Hva betyr egentlig alt dette for den typiske norske industri...

Hvordan bygger vi en katedral? Teknologi og håndverk

Hvordan bygger vi en katedral? Teknologi og håndverk

6 des 2019 18:00

«Bygningshistoriske og teknologiske utfordringer ved oppbyggingen av Notre Dame», Forsker Øystein Ekroll, Nidarosdomen. ...

Bruk av nye teknologier i helsenæringen

Bruk av nye teknologier i helsenæringen

10 des 2019 18:00

Kunstig intelligens i helsevesenet

Klas Pettersen, UiO

Automatisering og robo...

Senere møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før sommerferien. Programmet for vårsemesteret blir fastlagt før jul. Send en epost til post@ntva.no om du ønsker å få tilsendt programmet for kommende semester.

Nyheter

HVORDAN INTEGRERE MILJØVENNLIGE BYGNINGSTEKNOLOGIER I BYER?

7.mai hadde NTVAs Trondheimsavdeling møte på BI Brattøra som er nærmeste nabo til det Powerhouse Brattøra. Utgangspunktet for møtet var bygningen av Powerhouse som har vært et kontroversielt prosjekt i Trondheim. Bjørn Jensen fra Skanska ga innledningsvis en kort presentasjon av Powerhouse-ideen og prosjektet på Brattøra. Det første Powerhouse-prosjektet i Norge var Powerhouse Kjørbo som representerte en totalombygging av Norconsults [...]

BLOKKJEDER KAN GI OSS SIKRERE EKSAMENSPAPIRER

Blokkjeder og bitcoin er trendy, men har liten praktisk betydning. Det er svært usikkert om og når kryptovaluta blir gangbart betalingsmiddel for alminnelige transaksjoner. Men kanskje kan blokkjede-teknologi bidra til å løse problemet knyttet til verifisering av eksamenspapirer og vitnemål. Professor Hein Meling ved Universitetet i Stavanger presenterte blokkjedeteknologien på NTVAs fagmøte i Stavanger 10. april. Om lag 60 fremmøtte [...]

FINNFJORD-PROSJEKTET – SPENNENDE UTVIKLINGSPROSJEKT MED STORT POTENSIAL

9.april hadde NTVA og UiT Norges arktiske universitet ettermiddagsseminar på Norges fiskerihøyskole i Tromsø. Tema for var det såkalte Finnfjordprosjektet. Prof Hans Chr. Eilertsen ved Norges fiskerihøyskole har gjennom mange 10 år har forsket på alger. Eilertsen snakket om Alger som biologiske industrielle organismer. Da han for mer enn 40 år siden startet utforskningen, skjedde det som grunnforskning og et [...]

Fellessymposiet 2019 drøftet biologisk mangfold og bærekraft

Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske mangfoldet var et hovedspørsmål. Forskning viser at det biologiske mangfoldet spiller avgjørende roller for helsen vår, for global mat- og vannsikkerhet og for vår evne til å redusere og tilpasse oss klimaendringene. Vi har i løpet av de siste 50 år sett en dramatisk reduksjon i populasjoner av flere dyre [...]