Tormod Næs

Dr.scient, professor/seniorforsker Nofima

Tormod Næs er utdannet ved Universitetet i Oslo som Cand. Real i statistikk (1978) og tok doktorgraden samme sted i 1984. I perioden 1984-1986 arbeidet han som forsker ved Norsk Regnesentral i Oslo og som førsteamanuensis ved NLH på Ås. Fra 1986 har han vært fast ansatt som forsker ved NINF/Matforsk/Nofima på Ås, det meste av tiden i full stilling, men en periode på to år i redusert stilling for å ivareta økende aktivitet i sitt konsulentfirma. Han var også en periode forskningsleder samme sted. Næs var i 15 år tilknyttet matematisk institutt ved Universitet i Oslo som professor II og er for tiden professor ved i Universitetet i København (20% stilling) og extraordinary professor ved University of Stellenbosch. South Africa. I perioden 2003 –2005var Næs europeisk editor av Journal of Chemometrics, og i perioden 2007-2008Associate Editor I Technometrics og sitter i dag i4 editorial boards. Han har også mottatt en serie internasjonale priser: Tomas Hirschfeld award in NIR analysis. (1997), EAS award for achievements in chemometrics (1997), Kowalski award in chemometrics (J. Wiley and Sons) (2006) og Kowalski award in chemometrics (J. Wiley and Sons) (2012). Han er æresmedlem av norsk kjemometriforening (fra 2006). Næs har publisert 195 artikler i peer review journals i statistikk, kjemometri, spektroskopi og forbrukerforskning og er medforfatter av 4 vitenskapelige bøker i statistikk, sensometri og kjemometri. Mest kjent er boken Multivariate calibration (Wiley) fra1989 (med Harald Martens) som har oppnådd mer enn 6000siteringer. Næs har veiledet 20 studenter fram til PhD grad. Faglige interesser knytter seg for tiden til utvikling og anvendelser av multivariate statistiske metoder innen spektroskopi, sensorisk analyse og forbrukerforskning.