Tore Furevik

Dr.scient., professor ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen

Tore Furevik ble født på Stord i 1969 og er i dag professor i fysisk oseanografi ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen og også direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning. Furevik er utdannet ved Universitetet i Bergen hvor han ble cand. scient. i 1995 og dr. scient. i 1998. Året 1996 tilbrakte han ved Polar Science Center, University of Washington, i Seattle. Furevik har i hele sitt yrkesaktive liv vært tilknyttet Geofysisk institutt. Først i et års vikariat som førsteamanuensis, og deretter i to års postdoc-stilling delt med Nansen- senteret i Bergen. Han ble tilsatt i fast stilling som førsteamanuensis i 2002 og rykket opp til professor i 2005, like etter fylte 36 år. Han har vært sentral i Bjerknessenteret siden oppstarten i 2002, først som forskningsleder og nestleder, og fra 2014 som direktør for hele senteret. Han er for tiden også styreleder i Uni Research AS og i Norsk Klimaservicesenter. Furevik sitt hovedfokus har vært å forstå hva som driver de storstilte vindsystemene og havstrømmene i Nord Atlanteren, i de Nordiske hav og i Arktis, og samspillet mellom atmosfære, hav og sjøis. I løpet av perioden som postdoktor var han sentral i å utvikle Bergen klimamodell, forløperen til den norske jordsystemmodellen, og leverandør av data til FN sitt klimapanel som i 2007 mottok Nobels fredspris. I den senere tid har Furevik studert naturlige endringer i jordens globale klima, sammenhenger mellom klimautviklingen i tropene og i Arktis, og årsaker til variasjoner i monsunsystemene i Sør- og Øst- Asia. Han har publisert rundt 40 vitenskapelige arbeider, hvorav flere er sitert mer enn 100 ganger. Furevik har vært sentral i å bygge opp et nasjonalt og flere internasjonale nettverk innen forskerutdanning. Han initierte og koordinerte den nasjonale forskerskolen i klimadynamikk med finansiering fra orskningsrådet 2009- 2017. Over 150 norske PhD-kandidater og 50 veiledere har vært del av denne skolen. Han koordinerte det første Norsk-Amerikanske partnerskapsprogram i klima, hvor det hvert år siden 2009 er arrangert sommerskoler under navnet Advanced Climate Dynamics Courses (ACDC), av mange betraktet som de beste i verden innen sitt felt. Furevik har vært leder for Bergen Geofysiker Forening og Norsk Geofysisk Forening, og også vært nasjonalt kontaktpunkt for The International Association for the Physical Sciences of the Oceans (IAPSO) under International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). Han er en aktiv formidler av klima og har holdt 100 populærvitenskapelige foredrag og opptrådd 300 ganger i nasjonale og internasjonale media.