Tor Steinar Schei

Dr.ing., teknisk direktør og styreleder Cybernetica AS

Tor Steinar Schei (f. 1959) er teknisk direktør og styreleder i Cybernetica AS. Han ble utdannet sivilingeniør i 1983 og doktor ingeniør i 1993, begge grader ble tatt ved Institutt for teknisk kybernetikk, Norges tekniske høgskole – NTH. Han var ansatt ved Statoils forskningssenter i Trondheim i 1984-85, og som forsker ved SINTEFs avdeling Reguleringsteknikk fra 1986. Han ble utnevnt til sjefsforsker av SINTEFs hovedledelse i 1997. I år 2000 stiftet han selskapet Cybernetica AS sammen med kolleger fra SINTEF og NTNU. Schei sitt vitenskapelige bidrag innen faget reguleringsteknikk har vært rettet mot utvikling av metoder og algoritmer som kan omsettes i industrielle anvendelser, og videre å bringe disse metodene over til reguleringstekniske produkter og anvendelser i industrien. Han har utviklet nye metoder for automatisk tuning av konvensjonelle reguleringssystemer. Metodene er implementert i industrielle prosessreguleringssystemer, og de inngår også i et produkt som markedsføres av Cybernetica AS. Denne utviklingen resulterte i flere publikasjoner i ledende internasjonale tidsskrift og i et patent. Schei var ansvarlig for SINTEF sin utvikling av teknologi for avansert prosessregulering basert på metodikk for ulineær modellprediktiv regulering («NMPC – Nonlinear Model Predictive Control»). Denne utviklingen, som startet i 1995, ledet til etableringen av Cybernetica AS i år 2000 og til det som i dag er Cybernetica sitt hovedprodukt Cybernetica CENIT. Han har ledet den videre utviklingen av denne teknologien innen Cybernetica, og han har vært ansvarlig for en rekke leveranseprosjekter til internasjonale kunder i Europa, Nord- America og Oceania. Schei har vært prosjektleder i en rekke internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. Han var medlem av Norsk Forening for Automatisering sitt ekspertpanel, med modellbasert prosessregulering som ekspertområde fra 2001 til 2008.