Stig-Erik Jakobsen

Dr.polit., professor og leder for Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, Høgskulen på Vestlandet

Stig-Erik Jakobsen er født i 1963. Han er utdannet cand.polit. i samfunnsgeografi ved Universitetet i Bergen, og har en doktorgrad (dr.polit.) fra 1997 ved samme institusjon. Jakobsen er professor innen innovasjons- studier ved Høgskulen på Vestlandet, og er leder for Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling. Mohnsenteret har ca. 15 medarbeidere. Han har tidligere vært professor ved Universitetet i Oslo, og er for tiden også professor II ved Universitet i Bergen. Jakobsen har særlig forsket på innovasjoner i bedrifter, innovasjonssystemer, innovasjons- politikk og regionale utviklingsprosesser. Videre har han studert bedriftsetableringer, samspill og nettverk i næringsklynger, og hvordan bedrifter implementerer nye teknologiske løsninger. Jakobsen har publisert over 40 artikler i internasjonale tidsskrift og vært både redaktør og bidragsyter i fagbøker. Han er også ‘associate editor’ for European Planning Studies og medlem av redaksjonen for Norwegian Journal of Geography. Jakobsen har ledet flere større prosjekter i Forskningsrådet. Han har også vært involvert i en rekke evalueringer av offentlige næringsrettede virkemidler, eksempelvis omstillingsprogrammet, klyngeprogram, VRI-programmet, næringshageprogrammet og inkubatorprogrammet. Jakobsen har og har hatt flere viktige verv, og er blant annet styremedlem i divisjonsstyret for innovasjon i Forskningsrådet.