Sissel Rogne

Dr.philos, direktør ved Havforskningsinstituttet

Sissel Rogne er genteknolog og har siden 2016 vært direktør for Havforskningsinstituttet. Før den tid var hun direktør i Bioteknologinemda i 7 år og professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og ved Institutt for naturforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hun ble tildelt Akademikerprisen 2012 for sin fag- og forskningsinnsats innen genteknologi og bioteknologi. Rogne har jobbet innen medisinsk forskning, akvakultur- og landbruksforskning, inkludert seks år som forskningsdirektør ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hun har vært, og er, medlem av en lang rekke styrer og råd innenfor forskningsprogrammer, forskningsinstitutter og investeringsfond.