Rolf Mjelde

Dr.Scient., professor ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Har arbeidet mest med utvikling av havbunnsseismikk på basseng-, og jordskorpeskala. Har hatt ansvaret for en rekke store prosjekter utenfor Midt-Norge, i Barentshavet, Jan Mayen og midthavsryggene i nord Atlanteren. I tillegg; innsamling, prosessering og tolkning av multikanals, seismiske data, kombinert med gravimetriske og magnetiske data.