Ragnvald H. Mathiesen

Dr.ing., professor ved Institutt for fysikk, NTNU

Ragnvald Mathiesen er født i 1965 i Meløy, Nordland. Han er professor ved institutt for fysikk, NTNU. Mathiesen er utdannet sivilingeniør og doktoringeniør ved institutt for fysikk, NTH/NTNU. Etter å ha avlagt dr.ing. i 1997 var han postdoktor ved institutt for fysikk NTNU i perioden 1997- 2001, hvorav et år ble tilbragt som gjesteforsker ved European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), i Grenoble, Frankrike. I perioden 2001–2007 var Mathiesen ansatt i SINTEF Materialteknologi, avdeling for anvendt fysikk, hvor han arbeidet som forsker (2001–03), senior- forsker (2003–07) og forskningsleder (2004–07). Siden 2007 har Mathiesen vært ansatt ved institutt for fysikk NTNU, først som forsker (2007–09), førsteamanuensis (2010–12) og professor siden 2012. Mathiesen har arbeidet med utvikling og bruk av avanserte røntgensprednings- og avbildingsmetoder for å studere ulike problemstillinger innen material- og faststoff fysikk, deriblant mikrostrukturdannelse under størkning av metaller og legeringer, fasetransformasjoner, ferroelektriske og ferroelastiske materialer, termomekanisk prossesering av metaller, korrosjon, m.m. I 2005 mottok han SINTEFs pris for fremragende forskning for sitt arbeid med studier av størkningsmikrostrukturdannelse i legeringer, og i 2011 mottok han Prof. H. Fredriksons stipend for sine arbeider innen størkningsfysikk. Mathiesen er en aktiv og meget erfaren bruker av synkrotronstråling, og har en rekke internasjonale verv i den forbindelse, deriblant som Nordens representant i ESRF scientific advisory committee.