Paul H. Nadeau

PhD, professor II ved Institutt for petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger

Paul Nadeau er utdannet geolog med doktorgrad fra Dartmouth College i 1980. Han har jobbet i industrien, ved forskningsinstitutt og som konsulent fra 1980 og frem til 1988 da han ble ansatt som forsker ved Exxon Production Research Co., Houston. 1 1992 ble han ansatt i Statoil der han jobbet som forsker, spesialist og rådgiver, inntil han sluttet i 2012. Nadeau ble ansatt som professor II ved UiS i 2011. Nadeau har publisert 78 vitenskapelig artikler, de aller fleste i anerkjente tidsskrifter. Nadeau tok doktorgrad på leirmineraler. Han bidrog til noen fundamentale oppdagelser om hvordan leire er bygget opp, noe som har gitt han fire internasjonale priser. Hans arbeid er blitt lagt merke til, noe som hans 1323 siteringer er et bevis på, og han har også 3 patenter. Som ansatt i Statoil har Nadeau vært med på å øke forståelsen for fordeling av olje og gass i sedimentere basseng. Dette er blitt publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter og kommunisert ved flere internasjonale konferanser. Nadeau har på en forbilledlig måtekombinert jobb i industrien med å være en aktivdeltaker i det akademiske miljø. Nadeau er for tiden medredaktør i et internasjonalt tidsskrift (Petroleum Geoscience).