Pål Egil Rønn

MSc., Styreleder Af Gruppen ASA

Pål Egil Rønn er sivilingeniør fra Bygnings- ingeniøravdelingen, NTH (1993) og tok sin Dr.ing.-grad i 1997 ved NTNU innen tunnel- drift før han startet i Scandinavian Rock Group (SRG) som ansvarlig for teknisk utvikling, maskiner og teknisk utstyr på store prosjekter. Et av prosjektene var Oslofjord- tunnelen. Han gikk raskt i gradene og ble administrerende direktør i SRG fra år 2000. Deretter gikk han videre som Konserndirektør og Konsernsjef i AF Gruppen ASA fra 2006. Han doblet omsetningen i AF Gruppen på ca. 8 år og gjorde selskapet til en spydspiss i byggenæringen og en børsvinner. Selskapets markedsverdi økte fra 1,5 til 10 milliarder i perioden. Han smittende engasjement og spesielle evner som leder og formidler gjør ham til en svært synlig og avholdt talsmann i og for byggenæringen. I 2015/2016 trakk Pål Egil Rønn seg som Konsernsjef i AF gruppen som 47 åring etter ca 10 år i stillingen. Han gikk etter dette inn som styreleder i AF Gruppen ASA og er også styreleder i Østerhus Gruppen. I tillegg til nå å være sauebonde, med over 400 sauer i Sør Fron, har han engasjert seg sterkt i lokalt næringsliv og satser lokalt innen hyttebygging og turistnæring. Dette illustrerer bredden i hans interessefelt også som dr.ing. og teknolog og har vist seg å være en god basis som talsmann for teknologiens betydning i samfunnsutviklingen. Pål Egil Rønn ble fra 1/8 2017 utnevnt til Professor II ved Institutt for Bygg og Miljøteknikk ved NTNU innen «Ledelse i bygg og anlegg». Han foreleser i emnet TBA4130 - Produksjonsledelse i BA-prosjekt, driver studentveiledning og er godt i gang med publisering. Pål Egil Rønne er en sterk støttespiller for NTNU, sivilingeniørutdanningen og en sjeldent dyktig formidler. Pål Egil Rønn sitter i styret for Næringslivsringen for bygg og miljøteknikk på NTNU og brenner for rekruttering til teknologiske og naturvitenskapelige fag. Dette viste han ikke minst på Bygg og miljødagen i november 2017 med et entusiastisk foredrag for studenter og ansatte om sivilingeniørstudiet og store fremtidsmuligheter.