Ole Ringdal

Direktør, Universitetet i Stavanger

Ole Ringdal (født 8. september 1956) er utdannet cand.real i ernæringsbiologi ved Universitetet i Bergen i 1982 og Dr. Scient i biologi i 1985 ved samme sted. Hans forskning ved UiB omfattet effekten av tungmetaller i marint miljø samt forskning på sporementer i human ernæring. Siden har Ringdal forsket på mange ulike problemstillinger knyttet til industriell produksjon og produktutvikling rettet mot mange bransjer som matproduksjon, akvakultur, kjemisk industri, samt olje og gass. Ringdal har hatt mange lederstillinger hvor han har kombinert faglig og personalmessig ledelse innen industri, akademia, og instituttsektor. I dag er han administrerende direktør for International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) som er et polyteknisk forskningsinstitutt med avdelinger innen energi-, miljø-og samfunnsforskning. Før det var Ringdal dekan ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger og ved Høgskolen i Telemark. Fra 1992 til 2005 var han ansatt i Norsk Hydro i ulike stillinger knyttet til konsernets forskningssenter i Porsgrunn. I denne perioden hadde han også en lederstilling ved selskapets JV selskap QAFCO i Qatar. I Hydro var Ringdal stort sett knyttet til den virksomheten som i dag er blitt til Yara International. Han har og har hatt mange ulikeverv innen privat og offentlig sektor, senest i ekspertutvalget som utredet nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler. Han har hatt flere styreverv bl.a. i Teltek og IRIS, han har sittet i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning og Fakultetsmøte for Naturvitenskap, og fra 2015 er Ringdal varamedlem i hovedstyret til Norges Forskningsråd. Ringdal har som sitt uttalte mål å alltid jobbe hardt, være fokusert og profesjonell i sitt virke som leder og som fagperson.