Ole-Jørgen Ohm

Dr.med., professor emeritus Hjerteavdelingen og institutt for indremedisin, Haukeland Universitetssykehus