Ole-Gunnar Søgnen

Doktor ingeniør, tidligere rektor Høgskolen i Bergen

Ole-Gunnar Søgnen er utdannet sivilingeniør i husbyggingsteknikk fra NTH i 1977 og har doktorgrad i teknisk byfornyelse fra samme sted i 1981. Fra 1982 til 1989 var han teknisk sjef og underdirektør i Institutt for byfornying AS i Bergen. I perioden 1989 til 1995 ledet han flere forskningsprogrammer for NTNF og Norges forskningsråd (fra 1993) innen temaene bygningsforvaltning, eksperimentbygging og energibruk. Fra 1996 til 2003 hadde han rollen som NVEs og Enovas (fra 2002) byggoperatør med ansvar for å bygge opp og drive et landsdekkende energinettverk blant byggeiere og etablere den første energistatistikken i Norge for næringsbygg. Fra 1991 til 2006 var Søgnen professor II i bygningsforvaltning ved sivilingeniørutdanningen i Narvik. I 2003 ble han ansatt som dekan for Avdeling for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Bergen. Denne stillingen hadde han til 2011 da han ble valgt til rektor for samme institusjon. Søgnen har mangeårig erfaring som sensor, foreleser og leder for sakkyndige utvalg ved en rekke av universitetene og høgskolene i Norge. I perioden 2007-2011 var han medlem av arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og fra 2013 styremedlem i Universitets-og høgskolerådet.