Malcolm Andrew Kelland

PhD, professor i uorganisk kjemi ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Stavanger. Chief Scientific Officer for Eco Inhibitors

Malcolm A. Kelland fikk en bachelor og master i kjemi og dr.phil. i organometallisk kjemi fra Oxford University, UK. Etter en postdoc-stilling ved University of Maryland flyttet han til Norge og jobbet fra 1991 til 2001 som forsker ved Rogalandsforskning (nå IRIS) i Stavanger. De siste 2 årene ledet han forskningsgruppen i produksjonskjemi. Mye av forskningen dreiet seg om lav dosering hydratinhibitorer (LDHIer) og førte til flere patenter og et kommersielt produkt. Kelland begynte ved Universitetet i Stavanger (UiS) i 2001 som førsteamanuensis i uorganisk kjemi. Han fortsatte å forske på bedre og mer miljøvennlige LDHIer og avleiringsinhibitorer og mange andre oljefelt kjemiske problemer. I det siste har han utviklet sin kunnskap på hindring av krystallvekst i vannløsninger i andre sammenheng, for eksempel, betongindustri og helse. Han har undervist kurser i uorganisk kjemi og miljøkjemi siden 2001 og holder kjemiske "trylleshow" på UiS, samt lokaler skoler og klubber for å fremme kjemi. Kelland har vært leder for Environmental Oilfield Chemistry Group ved Universitetet i Stavanger. Han har publisert ca 100 fagfellevurderte artikler og bokkapitler, pluss over 40 mange konferansebidrag. Han har skrevet håndboken «Production Chemicals for the Oil and gas Industry», som inneholder over 3330 referanser (2. utgave i 2014). Han har vært konsulent i det samme fagområdet for mange kjemikalie- selskaper. Kelland sin forskning på UiS, hovedsaklig innenfor LDHIer, har ledet til 12 patenter og etablering av et spinn-off selskap som heter Eco Inhibitors i 2011. Selskapet lisensierer og utvikler nye og mer miljøvennlige oljefeltkjemikalier. Kelland ble forfremmet til professor i uorganisk kjemi i januar 2012.