Lise Øvreås

Dr.scient, professor ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

Lise Øvreås er født i Bergen i 1965. Øvreås er utdannet bioingeniør fra Fysiokjemikerhøgskolen i Bergen i 1986, og hun var ansattbioingeniør fra1986-1989ved akuttmedisin og laboratorium for Klinisk Biokjemi ved Haukeland Sykehus. Videre er Øvreås utdannet Cand. Scient fra Institutt for mikrobiologi, Universitetet i Bergen i 1991. Hun avla doktorgrad i mikrobiell økologi i 1998, og var ansatt som forsker ved UniResearch (tidligere Unifob)fra 1998fram til 2005. Hun ble videre ansatt som 1.amaunensis i geomikrobiologi i 2006 ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen, inntil hun fikk opprykk til professorat i 2007ved samme sted. Hun var en aktiv pådriver for etablering av senter for framragende forskning innen Geomikrobiologi ved Universitetet i Bergen, og hun har i perioden fra 2010 – tom. 2014 vært prodekan for forskning og forskerutdanning ved det matematisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Øvreås tidlig ute med å utvikle nye molekylære teknikkene innen mikrobiell økologi. Hun etablerte sammen med andre unge pionèrer, kjernen av forskningen innen mikrobiell økologi i Europa. Hun er også en av de få mikrobielle økologene som har evnet å knytte bånd over faggrensen til makroøkologi og på denne måten satt preg på nasjonal og internasjonal økologisk forskning. Hun har publisert i prestisjetunge tidsskrift som Science, Ecology Letters og Nature Reviews og er medlem i den prestisjefylte amerikanske arbeidsgruppen US NCEAS. Øvreås er i dag vice chair for EU Marie-Curie COST action “Microbial ecology and the Earth system: Collaborating for insight and success with the new generation of sequencing tools” med deltakelse fra hele 21 land. Øvreås har ledet et stort NORAD finansierte NUFU prosjekt i Etiopia og har vært med på og bygge opp 2 molekylærbiologiske laboratorier og utdannet flere master og PhD studenter. Øvreås har i en årrekke arbeidet med problemstillinger fokusert rundt Arktiske områder og i 2012 –2013 fikk hun den prestisjefylte utmerkelsen Fulbright Arctic Chair.